Çınarlı Mahallesi Şehit Fethi Sekin Cad. Martı Tower No:1 Kat:8 D:801-810 Bayraklı/İZMİR

TİCARET HUKUKU

Ticaret ve Kooperatif Hukuku:

Ticaret hukuku, hukukun ticaretle alakalı olarak tüm mevzuatlarda ve kurallarını kapsayan bir alt dal olmaktadır. Bunun yanında Sermaye Piyasası Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu da Ticaret Kanunu kapsamı içerisinde yer almaktadır. Ticaret Kanunu, bireyler ile şirketler arasındaki ilişkileri de düzenlemektedir.

Ticaret Kanununda bulunan temel kavramlar, tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, acentelik ve ticari ortaklıkların tanımlarını yapmaktadır. Kanunlarda ticaret ortakları olarak kolektif, komandit, limited ve kooperatif ortaklıkları belirtilmektedir. Ayrıca kanunlarda ticari belgeler ile alakalı olarak kıymetli evrak olarak evrak ve belgeler sıralanmıştır. Ayrıca kooperatifler hukukunda hem özel mevzuatta düzenlemiş olup hem de Ticaret Kanunu çerçevesinde değerlendirilmesi gereken bir konu olup bu konuda da gerekli hizmet verilmektedir.