Çınarlı Mahallesi Şehit Fethi Sekin Cad. Martı Tower No:1 Kat:8 D:801-810 Bayraklı/İZMİR

Av. Suzan Bayraktaroğlu Evgin

Av. Suzan Bayraktaroğlu EVGİN

Av. Suzan Bayraktaroğlu EVGİN

suzan@bayraktarogluhukuk.com

Hakkında;

10.04.1967 tarihinde Ardahan’ın Posof ilçesinde dünyaya gelmiş, ilk orta ve lise tahsilini doğduğu ilçede tamamladıktan sonra 1984 yılında üniversite tahsili için ailece İzmir’e taşınmışlar ve akabinde ailesi İzmir’e yerleşmiştir. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Adalet Yüksekokulu, hukuk fakültesi ve özel hukuk anabilim dalında yüksek lisans programını tamamlamış olan Bayraktaroğlu Evgin Adalet Bakanlığının düzenlemiş olduğu hakimlik sınavını başarıyla tamamladıktan sonra ülkenin değişik yerlerinde Cumhuriyet Savcılığı, Hakimlik, Yargıtay Tetkik Hakimliği ve son 17 yıl içerisinde İzmir ticaret mahkemelerinde, üye hakimlik, müstakil hakimlik ve İzmir 2. Asliye Ticaret ve 4. Asliye Ticaret Mahkemelerinde Başkanlık görevlerini yürütmüştür. İstinaf mahkemelerinin kurulmasıyla birlikte 2016 yılından itibaren İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi Başkanlık görevini yürüttüğü sırada kendi isteğiyle mesleki enerjisini hukukun diğer alanlarında da halkın hizmetine ve adaletin sağlanmasına harcamak ve daha uzun süre bu şekilde topluma daha etkili katkılarda bulunmak düşüncesiyle 20.09.2021 tarihinde emekliye ayrılmıştır.

Suzan Bayraktaroğlu Evgin bir hukukçunun beyninin çalıştığı, enerjisinin bulunduğu müddetçe kendisini yenilemeye, toplumsal gelişmeleri takip ile hukuki ihtiyaçları gidermek için her daim yenilenmeye ve öğrenmeye ihtiyaç duyması ve böylece daha etkili hizmeti sağlamak düşüncesinde olduğundan hukukumuzun gelişmekte olan hukuk dalı niteliğindeki sağlık hukuku alanında İzmir Bakırçay Üniversitesinde ikinci defa Yüksek Lisans eğitimini sürdürmektedir. Emekliye ayrıldığı aynı gün İzmir Bayraklı Adliyesi yanında buluna Martı Tower’da 8. Kat 810 nolu büroda hukuki danışmanlık ve arabuluculuk ofisini faaliyete geçirerek yılların birikimiyle ömrünün sonuna kadar hukuk ve adalete hizmeti kendisine yaşama sevinci ve kaynağı olarak görmektedir.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesinin kurucu ve emekli başkanı olan Suzan Bayraktaroğlu Evgin, yaradılışı ve yetiştirilme tarzı itibariyle toplumsal barışa ve tarafları kabullenip ve içlerine sindirebilecekleri adalet anlayışına ve sonucuna duyduğu özlemin en iyi şekilde ortaya koyacak hukuk sisteminin uyuşmazlıkların çözümünde alternatif çözüm olarak hukuk sistemimizde de kabul edilmiş olan arabuluculuk ve tahkim hususunda kendisini geliştirmiştir. İsviçre’de bu konuda eğitim almış, adalet bakanlığının düzenlemiş olduğu proje gereğince İzmir’de mahkemesi pilot mahkeme kendisi de arabuluculukta pilot hakim sıfatıyla iki yıl hakimlik görevini arabuluculuk uzmanı olarak gerçekleştirmiştir. Bu konuda düzenlenmiş olan sınavları başarıyla geçerek adalet bakanlığının arabuluculuk siciline kayıtlı arabulucu avukattır.

Arabulucu Avukat sıfatıyla çeşitli üniversitelerin düzenlemiş olduğu uzman arabuluculuk programlarına katılan Evgin, Tüketici Hukuku, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Maden ve Enerji Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku, Sigorta Hukuku, Banka ve Finans Hukuku dallarında uzman arabuluculuk sertifikaları sahibidir.
Sayın Suzan Bayraktaroğlu Evgin tahsil hayatında öğrenim gördüğü bütün okulları dereceyle bitirmiş girdiği hakimlik sınavının yazılı ve mülakatını dereceyle kazanmış, Cumhuriyet Savcılığı, hakimlik, yargıtay tetkik hakimliği, ticaret mahkemeleri başkanlıkları ve son görev yaptığı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi Başkanlığında mesleki terfilerini en iyi derece olan mümtazen terfi defterinden terfi etmiştir. Öğrencilik hayatı ve mesleki yaşam süreci içerisinde uyumlu ve ortama göre sorumluluklarını bilebilen yapısı ve de aileden almış olduğu terbiyelerin ve yaşam tarzının toplumsal hayata gösterdiği uyumlarında etkisiyle herhangi bir şikayete ve disiplin soruşturmasına ya da cezasına maruz kalmamıştır.

Sayın Evgin İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, hemşerisi Mehmet Hakan Evgin ile evli olup Hüveyda Nur Evgin adında lise son öğrencisi bir kız çocuğu annesidir.

Emekli hakim ve daire başkanı, yeni avukat arabulucu olan Suzan Bayraktaroğlu Evgin topluma hizmet adına kendisi için yeni yaşam şekli olarak çözüm odaklı, barışçıl ve vicdanlara hitap eden adalete erişim için sizlerin hizmetinizde.