Çınarlı Mahallesi Şehit Fethi Sekin Cad. Martı Tower No:1 Kat:8 D:801-810 Bayraklı/İZMİR

MİRAS HUKUKU

Miras Hukuku: 

Miras Hukuku insanların ölümlerinden sonra malları üzerinde yapmak istedikleri ölüme bağlı tasarrufları ve ölümleri halinde gaipliğine karar verilmesinden sonra veya ölüm karinesinin varlığı halinde mirasa konu mallarının, terekelerinin yasal mirasçılar ve diğer mirasçılar arasında ne şekilde paylaştırılacağını, borçlarının nasıl ve hangi sırayla ödeneceğini inceleyen bir özel hukuk dalıdır ve miras hukuku ülkemizde Türk Medeni Kanununda düzenlenmiş olup bu konuda Bayraktaroğlu Hukuk & Arabuluculuk Bürosu olarak hem Türkiye’de yaşayan tüm vatandaşlarımızın bu yöndeki problemlerinin çözmek için gerekli çalışma yapılmakta gerekse özellikle Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı Almanya, Hollanda, Belçika, İngiltere gibi ülkelerde irtibatlı olduğumuz hukuk ofisleri kanalı ile burada ikamet eden vatandaşlarımıza da hizmet verilmektedir.