Çınarlı Mahallesi Şehit Fethi Sekin Cad. Martı Tower No:1 Kat:8 D:801-810 Bayraklı/İZMİR

GAYRİMENKUL HUKUKU

Gayrimenkul Hukuku: 

Mülkiyet hakkı menkul veya gayrimenkul bir eşya üzerinde hak sahibine kullanma, yararlanma ve tasarruf yetkisi veren hukuk düzeninin sınırları içinde kullanılabilen haktır. Mülkiyet hakkı mutlak ayni bir haktır. Ancak çağdaş hukuk sisteminde pek çok sınırlamalara uğramış bu nedenle dokunulamaz değil sınırlandırılabilir bir hak olarak kabul edilmiştir. Gayrimenkul hukuku bu mülkiyet hakkından doğan bir hukuk dalı olup Türk Medeni Kanununda Eşya Hukuku başlığı altında düzenlenmiştir. Genel olarak tapu iptal ve tescil davaları ile beraber ipotek ihtilafından doğan davalar, istihkak, izale-i şüyu, kira, gayrimenkul satış vaadi, kamulaştırma gibi tüm gayrimenkul hukukuna ilişkin davalarda hizmet verilmektedir.